Date de contact ale Consiliului Raional Floreşti

Adresa: MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei, 2

Тel.: 0 250 2 20 58, tel./fax: 0 250 2 41 07, site-ul oficial: floresti.md, e-mail: info@floresti.md

Președintele raionului Florești PANIȘ Ștefan : tel./fax: 0-250-2-41-07, tel.: 0-250-2-20-58, e-mail: presedinte@floresti.md

Vicereședintele raionului Florești Buruşciuc Mihai : tel./fax: 0-250-2-27-50, tel.: 0-672-14-770, e-mail: vicepresedinte@floresti.md

Vicereședintele raionului Florești Gancear Gheorghe : tel./fax: 0-250-2-20-56, tel.: 0-672-14-771, e-mail: vicepresedintele@floresti.md

Vicereședintele raionului Florești Gutium Vladimir : tel: 0-250-2-23-43, tel.: 0-672-14-771, e-mail: vice-presedinte@floresti.md

Secretarul Consiliului Raional Florești Catruc Nicolae : tel./fax: 0-250-2-41-07, tel.: 0-676-60-532, e-mail: secretar@floresti.md

 

Contacte: Primăria oraşului Floreşti

Adresa: or.Floresti, str.Ștefan cel Mare, 30A

site-ul oficial: primariafloresti.mde/mail: primariafloresti@mail.md

Primar Ceapa Valeriu : 0250-2-59-52,

Viceprimar responsabil de Compartimentul social şi  protecţie civilă : 0250-2-16-70

Secretar al Consiliului orăşenesc : 0250-2-23-38

Secretar administrativ, antecamera : 0250-2-22-44

Arhitect şef : 0250-2-08-04