Servicii de copiere

Servicii de copiere în oraș Florești

*Copierea documentelor color și alb-negru
*Imprimarea fișierelor alb-negru și color de pe o unitate flash, e-mail
*Copiere pe hârtie de diferite greutăți
*Scanarea documentelor

Vom imprima pentru tine calitativ atât copii alb-negru, cât și color ale desenelor și documentelor până în format A3.

Vom copia documentele vechi cu mare atenție. Avem atât imprimare directă, cât și scanare cu procesare, retușare și imprimare ulterioară. Și după procesarea computerului, copia arată adesea mult mai atractivă decât originalul.

__________________________

Costul serviciilor:
Copiați sau imprimați dintr-un fișier alb-negru, format A4 – 2 lei
Copiați sau imprimați dintr-un fișier alb-negru, format A3 – 4 lei
Copiați sau imprimați dintr-un fișier color, format A4 de la 7 lei
Copiați sau imprimați dintr-un fișier color, format A3 – de la 14 lei

Notă:

Un fișier/obiect este considerat gata pentru tipărire dacă nu necesită nicio transformare înainte de a fi trimis pentru tipărire.

Foto Floresti – fotomagazin